Projekty

1. Płyta dla Seventeen

2. Kronika z okazji pierwszej rocznicy Seventeen